Tel:400-888-8888

Shangri-la Blinds

本文摘要:朝代:唐朝 作者:白居易 人生何所欲,所欲唯两端。中人爱人发财,高士慕神仙。 神仙需有籍,发财亦在天。莫恋长安道,莫寻方丈山。 西京尘浩浩,东海浪漫漫。金门不能进,琪树何由攀。 不如归山下,如法种春田。种田意已绝,决心始何如。卖马卖犊使,步行归田庐。 迎春清领耒耜,候雨建菑畬。策杖田头而立,躬亲课仆夫。 吾言老农言,为稼慎在初。所施不卤莽,其报无以有馀。上求命王税,下望备家储。 忘敲慵惰,让给而曳裾。学农未为庸,亲友必大笑余。更加待明年后,自拟掌犁锄。

NG28南宫官网

朝代:唐朝 作者:白居易 人生何所欲,所欲唯两端。中人爱人发财,高士慕神仙。

神仙需有籍,发财亦在天。莫恋长安道,莫寻方丈山。

西京尘浩浩,东海浪漫漫。金门不能进,琪树何由攀。

不如归山下,如法种春田。种田意已绝,决心始何如。卖马卖犊使,步行归田庐。

迎春清领耒耜,候雨建菑畬。策杖田头而立,躬亲课仆夫。

吾言老农言,为稼慎在初。所施不卤莽,其报无以有馀。上求命王税,下望备家储。

忘敲慵惰,让给而曳裾。学农未为庸,亲友必大笑余。更加待明年后,自拟掌犁锄。三十为近臣,腰间兜佩玉。

NG28南宫官网

四十为野夫,田中学锄谷。何言十年内,变化如此速。此理固是经常,穷通互为倚伏。

为鱼有深水,为鸟有低木。忘死守一方,窘然自牵束。化吾足为马,吾因以行陆。

简化吾手为弹,吾因借此肉。形骸为异物,委顺心犹足。幸好且归农,安知不为福。况吾行意欲杨家,瞥若风前烛。

孰能俄顷间,将心系荣辱。


本文关键词:NG28南宫官网,归田,三首,朝代,唐朝,作者,白居易,人生

本文来源:NG28南宫官网-www.hospforcitycouncil.com

Copyright © 2021 Copyright weaving dreams    ICP prepared No. ********